3/20/2013 - Cinsiyete ve Bağlanmaya Göre Aldatma ve Çatışma

 Bu arastırmanın amacı, bağlanma stillerinin çatısma çözüm biçimleri ve aldatma eğilimi üzerindeki etkisinde cinsiyetin rolü olup olmadığını; ayrıca aldatma eğilimi ve çatısma yönetim biçimleri arasındaki iliskileri incelemektir.

 
Bu amaçla 145 kadın, 55 erkek olmak üzere 200 evli katılımcıyla yapılan analizler sonucunda, güvensiz bağlanma stiline sahip bireylerin, güvenli bağlanma stiline sahip olanlara ve erkeklerin kadınlara göre aldatma eğilimlerinin daha yüksek olduğu bulunmustur. Güvensiz bağlama stiline sahip olanların güvenlilere göre daha fazla olumsuz aktif ve olumsuz pasif çatısma yönetimine ve kadınların erkeklere göre daha fazla olumlu aktif çatısma yönetim biçimine yöneldikleri bulunmustur. Son olarak aldatma eğilimi ile olumsuz aktif çatısma yönetim biçimi arasında da anlamlı ve olumlu yönde iliskiye rastlanmıstır. Elde edilen bulgular literatür ısığında tartısılmıstır.
 
 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org
Electronic Journal of Social Sciences
ISSN:1304-0278
 
Bahar-2012 Cilt:11 Sayı:40 (205-219) 
Spring -2012 Volume:11 Issue:40
 
Makalenin tamamı için: 
http://www.esosder.org/index.php?sayfa=dergilist&sayi=40.0
 
http://www.esosder.org/dergi/40205-219.pdf
 


Facebook ta paylaş
Uzman Psikolog Didar Kantarcı Boğda | bilgi@psikologdidar.com